Alle kerkdiensten worden ook online uitgezonden.

Dit gebeurt live op de gebruikelijke tijden. maar u kunt ook op een later tijdstip alsnog luisteren.
We beschikken alleen over geluid.

De kerkdiensten kunnen worden beluisterd op de site van www.kerkomroep.nl.
Daar kunt u ook de diensten van andere aangesloten kerken beluisteren en een aantal zijn ook met beeld beschikbaar.
Via de onderstaande link komt u rechtstreeks op de juiste pagina van de kerkomroep. Omdat tegenwoordig alle diensten gezamenlijk hebben we nu ook nog maar één gezamenlijke link naar de kerkomroep.

Aan de rechterzijde ziet u, zodra deze beschikbaar is, een link naar de actuele liturgie.
Dan kunt u de orde van dienst volgen, de liedteksten meelezen en de liederen meezingen.

Aan de rechterzijde vindt u eveneens het actuele preekrooster.

Bij een Online dienst kunnen we niet collecteren. Daarom willen we u graag verzoeken om toch af en toe aan ons te denken en wat over te maken als collecte.
Dat hoeft niet elke week, kan bv ook 1x per maand.

Voor de gemeente van Schalkwijk en ’t Goy is dat:

De collecte voor de diaconie en dit zal naar rato verdeeld worden over de collecten die we gepland hadden. 
Bankrekening nr is : NL39 RABO 0357501195,  tnv Diaconie Schalkwijk.

De collecte voor de kerkvoogdij en dit zal verdeeld worden over de kerkvoogdij en het restauratiefonds.
Bankrekening nr is: NL79 RABO 0357502124, tnv Kerkvoogdij Schalkwijk

En voor de gemeente van Tull en ’t Waal en Honswijk is dat:

De collecte voor de diaconie en dit zal naar rato verdeeld worden over de collecten die we gepland hadden. 
Bankrekening nr is : NL91 RABO 0357 5510 87  tnv Diaconie, Tull en  ’t Waal.

De collecte voor de kerkvoogdij kan overgemaakt worden op:
Bankrekening nr NL27 RABO 0357 5532 09 tnv kerkvoogdij Tull en ’t Waal.