Het kerkblad is een maandelijkse uitgave van onze beide gemeenten.
U vindt de link van de meest recente uitgave en een aantal vorige edities aan de rechterzijde.

Het is niet meer mogelijk om u te abonneren op de gedrukte versie. We zijn met de papieren versie gestopt in februari 2023.
De digitale mogelijkheden om het nieuws te verspreiden zijn actueler en goedkoper

De uitgave van het kerkblad gaat wel door, maar dan alleen digitaal.
Als u deze graag per email wil ontvangen kan dat door een email te sturen naar :
kerkblad@kerkenschalkwijk-tullentwaal.nl. U krijgt hem dan maandelijks per email toegestuurd.

Als u hem niet per email kunt ontvangen en wel graag wil hebben verzoeken we u om even contact op te nemen met uw scriba. Wij kijken dan naar een passende oplossing voor uw situatie. Uitgangspunt blijft dat iedereen hem moet kunnen ontvangen.

Als u kopie wil aanleveren kan dat ook via dit mail adres.
Voor afkondigen en voorbeden kunt u het beste contact opnemen met de scriba van uw gemeente.