We kunnen dit seizoen weer gewoon starten met de geloofsgroeigroep. Uiteraard houden we de Corona maatregelen in de gaten, maar we mogen weer in groepjes bij elkaar komen en we kunnen voldoende afstand houden.

Momenteel is de belangstelling te gering om door te kunnen gaan, maar we hopen op termijn wel weer te kunnen gaan starten

Interkerkelijke geloofsgroep

Samen met onze katholieke broeders en zusters houden wij een interkerkelijke geloofsgroep. In navolging van de Alpha cursus beginnen we altijd met heerlijke maaltijd. 

Daarna komt het thema aan bod.

Wilt u mee doen bel of mail naar:
Janco van Dijk, jancovd@gmail.com/ 06 52692558 of
Antoinette de Bruijn, awcdebruijn@ziggo.nl/ 06 31543062.

Dan houden we rekening mee met het eten.

De geplande data zijn:

2021
13 okt          
10 nov               
8 dec              

2022
12 jan      
9 febr          
9 mrt           
13 apr