BIDSTOND (gebedskring) 2023/2024

Wij komen wij één keer in de maand op een woensdag om 19.00 uur bij elkaar in de consistorie van de Hervormde kerk in Schalkwijk.

We luisteren met elkaar naar enkele liederen en is er een korte overdenking over gebed.

Gebedspunten zijn : danken/loven en prijzen, dominee/kerkenraad, activiteiten, zending en gemeente(leden). Het accent ligt op onze eigen beide gemeenten
Er is een handreiking, maar iedereen is geheel vrij om gebedspunt in te brengen.

De data  voor dit seizoen zijn:

2023
20  sept
18   okt
22  nov
20  dec
21 dec

2024
24 jan
21 feb
20 mrt
24 apr
22 mei

Voor meer informatie of opgeven kunt u terecht bij Antoinette de Bruijn,
030-6012068, 06-31543062 of awcdebruijn@ziggo.nl
We ervaren vele gebedsverhoringen en zegeningen. Het is bemoedigend om te ervaren hoe God betrokken is in onze gemeente.

Uiteraard kunt u ook altijd reageren via info@hervormdschalkwijk.nl