We kunnen dit seizoen weer gewoon starten met de bidstond. Uiteraard houden we de Corona maatregelen in de gaten, maar we mogen weer in groepjes bij elkaar komen en we kunnen voldoende afstand houden.
Voor meer informatie: 030-6012068, 06-31543062 of awcdebruijn@ziggo.nl

BIDSTOND (gebedskring) 2022/2023

Wij komen wij één keer in de maand op een woensdag om 19.00 uur bij elkaar in de consistorie van de Hervormde kerk in Schalkwijk.

We luisteren met elkaar naar enkele liederen en is er een korte overdenking over gebed.

Gebedspunten zijn : danken/loven en prijzen, dominee/kerkenraad, activiteiten, zending en gemeente(leden).
Er is een handreiking, maar iedereen is geheel vrij om gebedspunt in te brengen.

De data  voor dit seizoen zijn:

2022
28   sep
26   okt
23 nov
21 dec

2023
25 jan
22 feb
22 mrt
26 apr
24 mei

Voor meer informatie of opgeven kunt u terecht bij Antoinette de Bruijn,
030-6012068, 06-31543062 of awcdebruijn@ziggo.nl
We ervaren vele gebedsverhoringen en zegeningen. Het is bemoedigend om te ervaren hoe God betrokken is in onze gemeente.

Uiteraard kunt u ook altijd reageren via info@hervormdschalkwijk.nl