Iedere gemeente is verplicht om een beleidsplan op te stellen. Dit is een “spiegel” van de gemeente. Er staat in beschreven hoe de gemeente functioneert en wat haar visie is op de toekomst. Ook een kerk is in beweging. Ook wij moeten continu onderzoeken of we goed bezig zijn. Wat is goed en wat kan verbeterd worden. Wat kunnen we beter niet meer doen. Zeker in een gemeente met een grote diversiteit is dat een hele opgave maar ook een boeiende uitdaging.

Het huidige beleidsplan is, na de gemeente gehoord te hebben, vastgesteld en heeft een looptijd van 2022 tot 2027.
Het is in te zien door op de onderstaande link te klikken