adresen
Predikant Ds M. van Duijn
m.v.duijn@ziggo.nl
06-39768140
Scriba Mw J.F.M. van der Eijk
Joke.vandereijk@gmail.com
Waalseweg 26-A
3999 NS Tull en 't Waal
voorzitter kerkenraad A. Verbree Waalseweg 62 3999 Tull en t Waal Verbree.arjan@gmail.com 06-42678729
Diaconie Mw. T. van der Vlist
Waalseweg 43
3999NP Tull en 't Waal
06-51638978
Kerkblad NL91 RABO 0357551087
Kerkvoogdij
PenningmeesterSecretaris
Bankrekening
Mw J.F.M. van der Eijk
Waalseweg 26-A
3999 NS Tull en 't Waal
joke.vandereijk@gmail.com


NL27 RABO 0357553209
Bezorging Kerkblad Mw. T. van der Vlist
06-51638978